O nas

Jesteśmy projektantami z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży budowlanej. Nasza przygoda z prawdziwym światem architektury rozpoczęła się jeszcze na studiach. Studiując na Politechnice Łódzkiej na kierunku Architektura i Urbanistyka rozpoczynaliśmy współprace z łódzkimi pracowniami  architektury. Po uzyskaniu stopnia magistra inżyniera architekta w 2010 roku, oboje ukończyliśmy studia podyplomowe na kierunku Termomodernizacja, Audyting i Certyfikacja Energetyczna budynków, także na Politechnice Łódzkiej. Zamiłowanie do architektury połączyło również nasze życie prywatne. Do chwili obecnej udało nam się współpracować z najlepszymi pracowniami architektonicznymi w Łodzi, w 2015 roku już jako uprawnieni architekci do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektura założyliśmy własną Pracownie i zapraszamy do współpracy wszystkich, którym nie jest obojętna otaczająca nas przestrzeń. Kształtowanie otaczających nas form jest dla nas nie tylko pracą, ale także pasją i pomysłem na życie.

mgr inż. arch. Marta Chaber-Gołębiak
mgr inż. arch. Andrzej Gołębiak

Portfolio:

 • P.B. rozbudowy stanowiska badań technicznych pojazdów stacji diagnostycznej „Żdżary”, Ksawerów ul. Tymiankowa 4 (2009r.) – we współpracy z pracownią architektoniczno- budowlaną „PROFIL”
 • P.B. budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Łodzi ul. Tranzytowa 12 (2010r.) – we współpracy z pracownią architektoniczno- budowlaną „PROFIL”
 • P.B. budynku mieszkalnego jednorodzinnego Ksawerów Łódzki ul. Miła dz. nr ewid. 19/3 (2010r.) – we współpracy z pracownią architektoniczno- budowlaną „PROFIL”
 • P.B. budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Rydzynkach ul. Letnia dz. nr ewid. 152/10, 153/9 – we współpracy z pracownią architektoniczno- budowlaną „PROFIL”
 • P. B. zamienny budynku usługowego w Konstantynowie Łódzkim ul. Dolna 32. – we współpracy z pracownią architektoniczno- budowlaną „PROFIL”
 • P.B. rozbudowy domu letniskowego w Konstantynowie Łódzkim, ul. Jastrzębia 5 – we współpracy z pracownią architektoniczno- budowlaną „PROFIL”
 • P.B. rozbudowy i przebudowy domu letniskowego we wsi Czyżemin dz. nr 11/10, 14/8 – we współpracy z pracownią architektoniczno- budowlaną „PROFIL”
 • P. B. zamienny rozbudowy i nadbudowy zespołu pawilonów handlowo-usługowych, ul. Tatrzańska w Łodzi – we współpracy z pracownią architektoniczno- budowlaną „PROFIL”
 • P. B. zespołu parkingowo-garażowego wraz z obiektami obsługi parkingów i myjnią ekologiczną, ul. Jagienki  w Łodzi – we współpracy z pracownią architektoniczno- budowlaną „PROFIL”
 • P.B. stacji elektroenergetycznej GPZ Truszczanek z infrastrukturą i przyłączem do sieci, Truszczanek dz. nr ewid. 133/2, 134 (2011r.) – we współpracy z pracownią architektoniczno- budowlaną „PROFIL”
 • P.B. przebudowy budynku mieszkalnego (frontu i oficyny) przy ul. Legionów 50 w Łodzi dz. nr ewid. 106/2 (2011r.) – we współpracy z pracownią architektoniczno- budowlaną „PROFIL”
 • P.B. przebudowy budynku mieszkalnego (frontu i oficyny) przy ul. Legionów 72  w Łodzi dz. nr ewid. 197 (2012r.) – we współpracy z pracownią architektoniczno- budowlaną „PROFIL”
 • P.B. zamienny przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Legionów 48 w Łodzi dz. nr ewid. 107/1 (2012r.) – we współpracy z pracownią architektoniczno- budowlaną „PROFIL”
 • P.B. budynku mieszklanego jednorodzinnego przy ul. Szafrańskiej 6 w Łodzi – dom własny (2013r.)
 • P.B. dobudowy budynku biurowego do budynku produkcyjno- magazynowego na terenie działki nr ewid. 36/6 w miejscowości Tymienice – we współpracy z pracownią „ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK” (2015r.)
 • P.B. budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gajewnikach gm Zduńska Wola (2015r.) – we współpracy z pracownią „ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK” 
 • P.B. budowy kościoła Rzymskokatolickiego w Powierciu, Parafia Błogosławionych 108 Męczenników – we współpracy z pracownią „KANIEWSKI I ŁUSZCZYŃSKI ARCHITEKCI” (2015r.)
 • P.B. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pabianicach – we współpracy z pracownią „KANIEWSKI I ŁUSZCZYŃSKI ARCHITEKCI” (2016r.) 
 • P.B przebudowy utwardzeń i wykonanie „zielonego podwórka” wraz z urządzeniami małej architektury przy ul. Kniaziewicza 11, Lorenza 1, Lorenza 1b, Górna 23/25, Pietrusińskiego 36/38, Srebrzyńska 51 – we współpracy z pracownią architektoniczno- budowlaną „PROFIL” (2016r.)